Watts Zap

Watts zap 2015 vzniklo spontánne zo záberov ktoré sme mali k dispozícií z podujatí blízkosti Východneho Slovenska.

Pokračovanie Watts Zap 2016 nenechalo na seba dlho čakať, nakoľko prvá časť sa stala dosť obľúbenou.